Internet Banking

 

Waluty

BFG

 

Concordia Ubezpieczenia

PSD2

Który produkt lub usługa Banku najbardziej spełnia Twoje oczekiwania?

Kredyty rolnicze

ROLNICY » Kredyty rolnicze

 

 

 

Bank oferuje swoim klientom następujące kredyty na działalność rolniczą:
 

 

 


1. Kredyty inwestycyjne z  okresem spłaty do 10 lat.

Są to kredyty udzielane rolnikom na finansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych


2. Kredyty rolnicze obrotowe na warunkach ogólnych- przeznaczone za zakup środków obrotowych do produkcji rolnej (nawozy, środki ochrony roślin, paliwo, pasze, materiał siewny, itp.)
- oprocentowanie kredytu - 5,7%
- kredyt oprocentowany według stałej stopy procentowej

 Kredyt rolniczy uprawowy - "Agro Gotówka" na zakup środków obrotowych do produkcji        rolnej (nawozy, środki ochrony roślin, paliwo, pasze, materiał siewny, itp.)
- oprocentowanie kredytu - 5,4%
- kwota kredytu uzależniona jest od wielkości gospodarstwa rolnego. Maksymalna kwota kredytu - 1500 zł/1 ha użytków rolnych
- okres kredytowania: do 36 miesięcy
 

3. Kredyty inwestycyjny Unia Biznes - przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych, współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskichi ( z wyłączeniem kredytu na innowacje technologiczne) lub z programów wspólnotowych. 

Cechy kredytu:

- finansowanie tej części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu,

  które będą pokryte dofinansowaniem z funduszy UE

- kwota kredytu: do 90% wysokości inwestycji

- udział własny: min. 10% kosztów projektu inwestycyjnego

- okres kredytowania: do 15 lat

- spłata: miesięczna, kwartalna, półroczna

- karencja w spłacie kapitału - do 2 lat

- zabezpieczenie: ustalane indywidualnie zgodnie z uzgodnieniami z Klientem

 

4. Kredyty preferencyjne z dofinansowaniem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

    Rolnictwa

 

      Dzielą się na:

 

   - KREDYTY INWESTYCYJNE - są to kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania, przeznaczone na inwestycje w gospodarstwach rolnych.

 

Obejmują one 10 linii inwestycyjnych związanych z działalnością rolniczą:

 

1. Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych - Symbol nIP,
2. Kredyty na zakup gruntów rolnych - Symbol nKZ,
3. Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nMR,
4. Kredyty na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone  na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) – Symbol nGP,
5. Kredyty na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) - Symbol nGR,
6. Kredyty na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu – Symbol nNT,
7. Kredyty na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” - symbol nBR10,
8. Kredyty na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce” - symbol nBR13,
9. Kredyty na realizację inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj
w Polsce” - symbol nBR14,
10. Kredytów na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa” - symbol nBR15,
 

- kwota kredytu: w zależności od poszczególnych linii, od 70% do nawet 95% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne

- okres kredytowania: w zależności od poszczególnych linii, od 8 lat do 20 lat

- karencja: od 2 - 3 lat

 

- KREDYTY KLĘSKOWE - obejmują 1 linię (nKL-01) to rodzaj kredytu inwestycyjnego, który został uruchomiony na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi.

 

Są to niskooprocentowane kredyty oferowane rolnikom.

 

okres kredytowania:
  - do 8 lat
  - do 5 lat w odniesieniu do nakładów niezbędnych do przywrócenie produkcyjności poprzez zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu.
 

karencja w spłacie kapitału - do 2 lat

 

- KREDYT CSK - Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARiMR


okres kredytowania: do 10 lat