Internet Banking

 

Waluty

BFG

 

Generali Ubezpieczenia

 

PSD2

Który produkt lub usługa Banku najbardziej spełnia Twoje oczekiwania?

Split Payment - płatność podzielona

Aktualności » Split Payment - płatność podzielona

Bank Spółdzielczy w Łochowie uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.z 2018r. poz. 62), otworzył rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.
Otwarcie i prowadzenie  rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy.
Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku Bank Spółdzielczy w Łochowie nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.
Numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w placówkach Banku Spółdzielczego.
 
W załączeniu dodatkowe informacje: