Aktualności

 • Zmiana oprocentowania depozytów terminowych od 01 czerwca 2020 roku

  2020-03-27 16:54

  Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia  17 marca 2020 r. dotyczącą obniżki stóp procentowych NBP  Bank Spółdzielczy w Łochowie dokonał zmiany oprocentowania środków zgromadzonych na depozytach terminowych w Banku Spółdzielczym w Łochowie.


  Zmienione oprocentowanie będzie obowiązywało od dnia 01 czerwca 2020 roku.

   Szczegółowe informację zawiera załączona Tabela.

  Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na zmianę oprocentowania środków zgromadzonych na depozytach terminowych , może Pan/ni przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian: złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy terminowej lokaty oszczędnościowej .

  Niezłożenie na piśmie wyżej wymienionego oświadczenia oznaczać będzie akceptację zmiany oprocentowania.

   Z poważaniem

                                                                              ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

                                                                                           W ŁOCHOWIE

   

 • Wakacje Kredytowe

  2020-03-27 14:21

  Szanowni Kredytobiorcy!

   

  Informujemy, iż udostępniamy możliwość skorzystania z "Wakacji kredytowych" - zawieszenia spłaty rat kredytowych w związku z pandemią COVID -19.

  Wniosek można złożyć elektronicznie lub tradycyjnie (zalecamy formę ELEKTRONICZNĄ).

  Z powyższej możliwości Kredytobiorca będzie mógł skorzystać w sytuacji uzasadnienia konieczności odroczenia spłaty kredytu spowodowanej wprowadzeniem stanu epidemii oraz tylko i wyłącznie w przypadku braku opóźnień w spłacie rat kredytowych na dzień realizacji wniosku.

  Poprawnie wypełniony i zeskanowany wniosek (dopuszcza się przesłanie w formie zdjęcia ) z podpisami wszystkich kredytobiorców należy przesłać na adres: bank@bslochow.pl

   Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat w związku z udzieleniem wakacji kredytowych.

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się pod nr tel.:

  25 675 13 65 Centrala Łochów

  25 675 40 96 Oddział w Jadowie

  25 661 22 94 Oddział w Korytnicy

  W załączeniu wniosek o odroczenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w ramach wakacji kredytowych

 • Komunikat - sobota niepracująca

  2020-03-18 15:31
 • Komunikat

  2020-03-17 13:19

  Szanowni Klienci,

   

  W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników Bank Spółdzielczy będzie przyjmował wnioski o otwarcie rachunków bankowych oraz udzielenie kredytów za pomocą poczty elektronicznej.

   

  Wnioski i wykaz dokumentów niezbędnych do jego założenia będzie można pobrać ze strony

  www.bslochow.pl  w Zakładce Dokumenty do Pobrania (menu na samej górze) lub po kliknięciu w LINK

   

  Pracownik Banku przygotuję umowę i powiadomi telefonicznie lub mailowo o terminie jej podpisania.

   

  W sprawach szczegółowych zalecamy do korzystania z dostępnych w Banku kanałów komunikacji:

  1. Kontakt telefoniczny:
  • (25) 675-13-65      Centrala Banku w Łochowie
  • (25) 661-22-94      Oddział Banku w Korytnicy
  • (25) 675-40-96      Oddział Banku w Jadowie
  • (25) 675-90-47      Punkt kasowy w Strachówce
  • (25) 675-12-27      FAX.
  1. Kontakt mailowy pod adresem:
   bank@bslochow.pl
   korytnica@bslochow.pl
   jadow@bslochow.pl

   

                                              Zarząd Banku Spółdzielczego w Łochowie