Internet Banking

 

Waluty

BFG

 

Generali Ubezpieczenia

 

PSD2

Który produkt lub usługa Banku najbardziej spełnia Twoje oczekiwania?

Komunikat dot. zmian w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Łochowie oraz w „Tabeli prowizji i opłat bankowych"

Aktualności » Komunikat dot. zmian w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Łochowie oraz w „Tabeli prowizji i opłat bankowych"

Szanowni klienci

 

Informujemy, iż z dniem 8 sierpnia 2018 r. wejdą w życie zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych  w Banku Spółdzielczym w Łochowie oraz w „Tabeli prowizji i opłat bankowych”.

Zmiany w Regulaminie dotyczą głownie dostosowania ich treści do wymogów znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych i mają na celu wprowadzenie przejrzystości w odniesieniu do opłat naliczanych przez Banki oraz zapewnienie informacji o wszelkich opłatach powiązanych z rachunkami płatniczymi poprzez zastosowanie jednolitej terminologii na terenie Unii Europejskiej.

 

Szczegółowy opis zmian wprowadzanych w Regulaminie i Taryfie znajdą Państwo w załączonych dokumentach oraz na stronie internetowej Banku i w  placówkach bankowych.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo odmowy przyjętych warunków poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec wprowadzanych zmian bądź rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Informację o sprzeciwie bądź rozwiązaniu umowy powinni Państwo przekazać do Banku zanim zmiany Ustawy wejdą w życie, tj. do dnia 07 sierpnia 2018r. . Nieprzekazanie sprzeciwu Bank przyjmuje jako zgodę na stosowanie nowych warunków od dnia 08-08-2018r.

 

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowych warunków, tj. 07-08-2018r.

 

Zarząd Banku

Regulamin


Taryfa prowizji i opłat Bankowych