HomeGodziny graniczne realizacji p...

Godziny graniczne realizacji przelewów

TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj przelewu Placówka Banku System bankowości internetowej
Polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek w Banku w godzinach pracy Placówki Banku  24/7
Przelew międzybankowy wychodzący:
ELIXIR 1) Do godziny 14:15 Do godziny 14:15
ExpressElixir (natychmiastowy)2) w godzinach pracy Placówki Banku  24/73)
SORBNET 4) Do godziny 14:30 Do godziny 14:30
BLUECASH 5)  w godzinach pracy Placówki Banku  24/7
Przelew przychodzący:
przelew wewnętrzny z rachunku w Banku do godziny 15:30
ELIXIR I sesja o godzinie 8:00
II sesja od godziny 10:30 do 12:00
III sesja od godziny 14:30 do 15:30
ExpressElixir (natychmiastowy)2) 24/73)
BLUECASH 24/7
SORBNET do godziny 15:30

1 Przelewy zlecone po godzinie 14.15 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.
2 Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny jest stronie internetowej: http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.
3 Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.
4 Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny jest stronie internetowej: https://bluecash.pl/info/obslugiwane_bankiBlueCash .  Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.

TAB.2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

Rodzaj przelewu Data waluty Placówka Banku
Przelew wychodzący trybie standardowym:
SEPA, polecenie wypłaty w walucie EUR D+1 w godzinach pracy Placówki Banku 
pozostałe przekazy D+2 w godzinach pracy Placówki Banku 
Przekazy w trybie pilnym D 12:00
Przelew przychodzący:
na rachunek w Banku D w godzinach pracy Placówki Banku 

Masz Pytania?  Bank Spółdzielczy w Łochowie

  ul. Aleja Pokoju 54

  07-130 Łochów

  Oddział Banku w Korytnicy

  ul. Wyzwolenia 1a

  07-120 Korytnica

  Oddział Banku w Jadowie

  ul. Jana Pawła II 21

  05-280 Jadów

  Punkt Kasowy w Strachówce

  ul.C.K.  Norwida 6

  05-282 Strachówka

  Koszyk na zakupy
  Skip to content