Internet Banking

 

Waluty

BFG

 

Generali Ubezpieczenia

 

PSD2

Który produkt lub usługa Banku najbardziej spełnia Twoje oczekiwania?

Nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.

Aktualności » Nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.

Szanowni klienci

Informujemy, iż od dnia 1 grudnia 2019 r ,wejdą w życie  zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych  w Banku Spółdzielczym w Łochowie”.

Wprowadzone zmiany dotyczą zmian prawnych  wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z 19 marca 2019r. w sprawie płatności  transgranicznych  i opłat za przeliczenie  waluty  oraz podpisanego Porozumienia  międzybankowego w sprawie  stosowania Polecenia zapłaty.

Szczegółowy opis zmian wprowadzanych w Regulaminie znajdą Państwo w załączonych dokumentach oraz na stronie internetowej Banku i w  placówkach bankowych.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo odmowy przyjętych warunków poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec wprowadzanych zmian bądź rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Informację o sprzeciwie bądź rozwiązaniu umowy powinni Państwo przekazać do Banku zanim zmiany Ustawy wejdą w życie. Nieprzekazanie sprzeciwu Bank przyjmuje jako zgodę na stosowanie nowych warunków od dnia 1-12-2019r.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowych warunkó,tj.30-11-2019.
                                                                                             

                                                                                                                                            Zarząd Banku