Internet Banking

 

Waluty

BFG

 

Generali Ubezpieczenia

 

PSD2

Który produkt lub usługa Banku najbardziej spełnia Twoje oczekiwania?

Nowy Regulaminu dla klientów instytucjonalnych.

Aktualności » Nowy Regulaminu dla klientów instytucjonalnych.

Szanowni klienci

Informujemy, iż od dnia 1 grudnia 2019 r wejdą w życie  zmiany w "Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Łochowie”.

Zmiany ww. Regulaminu wynikają z konieczności jego dostosowania do wymogów przepisów prawa dotyczących:

1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z 19 marca 2019r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii opłat za przeliczenie waluty;

2)  Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( Split Payment II).

Szczegółowy opis zmian wprowadzanych w Regulaminie znajdą Państwo w załączonych dokumentach oraz na stronie internetowej Banku i w  placówkach bankowych.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo odmowy przyjętych warunków poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec wprowadzanych zmian bądź rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Informację o sprzeciwie bądź rozwiązaniu umowy powinni Państwo przekazać do Banku zanim zmiany Ustawy wejdą w życie. Nieprzekazanie sprzeciwu Bank przyjmuje jako zgodę na stosowanie nowych warunków od dnia 1.12.2019r.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowych warunków,tj.30.11.2019.

                                                                                            

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łochowie

 

Poniżej zamieszczamy Nowy Regulamin.