Internet Banking

 

Waluty

BFG

 

Concordia Ubezpieczenia

PSD2

Który produkt lub usługa Banku najbardziej spełnia Twoje oczekiwania?

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Łochowie

O Banku »  Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Łochowie

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Łochowie wybrana została w czerwcu 2018 roku w składzie:

 

- Wiesław Suchenek             - Przewodniczący RN

- Mieczysław Witkowski       - Z-ca Przewodniczącego RN

- Jadwiga Pękul                    - Sekretarz RN

- Halina Grądzka                  - Członek RN

- Tadeusz Dobosz               - Członek RN

- Jan Ziółkowski                  - Członek RN

- Stanisław Piotrowski        - Członek RN

- Wanda Kałuska                 - Członek RN

- Waldemar Krajewski        - Członek RN