Internet Banking

 

Waluty

BFG

 

Generali Ubezpieczenia

 

PSD2

Który produkt lub usługa Banku najbardziej spełnia Twoje oczekiwania?

SMS Banking

KLIENCI INDYWIDUALNI » SMS Banking

 

Usługa SMS polega na automatycznym przesyłaniu na telefon komórkowy Posiadacza rachunku komunikatu (SMS) informującego o saldzie jego rachunku i/lub wolnych środkach na rachunku.

 

Komunikat SMS może zostać wysłany w przypadku:

 
a) Zwiększania stanu środków na rachunek;
b) Zmniejszenia stanu środków na rachunku;
c) Po każdej operacji na rachunku;
d) Zapytania ze strony klienta.

 

Informacja jest przekazywana w sposób zapewniający zachowanie
poufności. Warunkiem korzystania przez Posiadacza rachunku z usługi SMS
jest złożenie w Banku pisemnej dyspozycji uaktywnienia usługi SMS.

 

Bank pobiera miesięczną opłatę za czynności związane z SMS, w wysokości
określonej w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w
Łochowie" (w zakładce w menu górnym - "Dokumenty do pobrania")