Internet Banking

 

Waluty

BFG

 

Generali Ubezpieczenia

 

PSD2

Który produkt lub usługa Banku najbardziej spełnia Twoje oczekiwania?

Zebrania Grup Członkowskich w 2021

Aktualności » Zebrania Grup Członkowskich w 2021

Zebrania Grup Członkowskich w 2021

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łochowie zawiadamia członków Banku Spółdzielczego, że Zebrania Grup Członkowskich w 2021 roku odbędą się w następujących terminach:

L.p.

Data

Udziałowcy z

Godzina Zebrania

Miejsce Zebrania

1.

18.05.2021

Kamionna, Baczki, Dąbrowa, Laski, Karczewizna, Twarogi, Wólka Pap., Kalinowiec, Zambrzyniec i Matały.

10:00

W Siedzibie Banku Spółdzielczego w Łochowie, Al. Pokoju 54, 07-130 Łochów

2.

18.05.2021

Ostrówek, Zagrodniki, Ogrodniki, Majdan, Łojew, Łopianka, Łosiewice, Samotrzask.

13:00

W Siedzibie Banku Spółdzielczego w Łochowie, Al. Pokoju 54, 07-130 Łochów

3.

18.05.2021

Łochów, Jasiorówka, Burakowskie, Budziska, Gwizdały, Łazy, Nadkole, Pogorzelec, Kaliska, Barchów, Brzuza, Łojki, Jerzyska, Szumin i pozostali.

16:00

W Siedzibie Banku Spółdzielczego w Łochowie, Al. Pokoju 54, 07-130 Łochów

4.

19.05.2021

Korytnica, Komory, Wola Korytnicka, Wielądki, Żelazów, Zalesie, Górki Grubaki, Górki Borze, Górki Średnie, Turna, Chmielew, Paplin, Kruszew, Trawy, Adampol, Nowy Świętochów, Sewerynów, Rabiany, Lipniki, Wypychy, Rąbież i pozostali.

15:30

W Oddziale Banku Spółdzielczego w Korytnicy, ul. Wyzwolenia 1, 07-120 Korytnica,

5.

19.05.2021

Jadów, Nowy Jadów,  Borki, Warmiaki, Wójty, Kukawki, Wyglądały, Wujówka, Urle, Adampol, Borzymy, Dębe, Letnisko Nowy Jadów, Starowola, Zawiszyn, Myszadła, Podmyszadła, Podbale, Nowinki, Sitne, Szewnica, Sulejów, Wólka Sulejowska i Oble.

15:30

W Oddziale Banku Spółdzielczego w  Jadowie, ul. Jana Pawła II 21, 05-280 Jadów

6.

19.05.2021

Strachówka, Zofinin, Piaski, Osęka, Annopol, Rozalin, Józefów, Marysin, Młynisko, Jadwisin, Wiktoria, Równe, Krawcowizna, Kąty Miąski, Kąty Czernickie,  Księżyki, Ruda Czernik, Kąty Wielgi, Szlędaki, Grabszczyzna i Borucza.

12:00

W Świetlicy Wiejskiej w Jadwisinie.

7.

20.05.2021

Kąty, Kupce, Jugi, Sekłak, Maksymilianów, Bednarze, Rowiska  i Jaczew.

10:00

W Kątach w lokalu Remizy OSP w Kątach

8.

20.05.2021

Pniewnik, Zakrzew, Świętochów Stary, Dąbrowa, Leśniki,  Połazie Świętochowskie, Nojszew, Roguszyn, Żabokliki, Czaple, Decie, Szczurów.

13:00

W Pniewniku w lokalu Szkoły Podstawowej w Pniewniku

 

Proponowany porządek obrad Zebrania Grup Członkowskiej:

  1. Otwarcie obrad. Wybór Przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  2. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
  3. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  4. Ocena wywiązania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
  5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  6. Przedstawienie protokołu polustracyjnego.
  7. Dyskusja.
  8. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażania opinii dotyczących działalności Banku, w tym Oddziałów i PK w Strachówce.
  9. Sprawy różne.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Łochowie zawiadamia, że Zebranie Grupy Członkowskiej zwołane w wyżej podanym terminie, będzie miało pełną zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Banku.

W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną ze stanem epidemii Zebrania Grup Członkowskich odbędą się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Bank zapewnia środki ochrony osobistej.

                                       Zarząd Banku Spółdzielczego w Łochowie.