Internet Banking

 

Waluty

BFG

 

Generali Ubezpieczenia

 

PSD2

Który produkt lub usługa Banku najbardziej spełnia Twoje oczekiwania?

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE 2021

Aktualności » ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łochowie zawiadamia Członków Banku, że w dniu 29.06.2021r. (wtorek)  o godz. 10:00/ drugi termin godz. 10:30 jest ono zdolne do podejmowania uchwał bez względu na  liczbę obecnych przedstawicieli/ w Sali konferencyjnej w budynku Dworca Kolejowego PKP w Łochowie ( I piętro)

 

odbędzie się

Z E B R A N I E   P R Z E D S T A W I C I E L I

które oceni działalność Banku Spółdzielczego za rok 2020 i zatwierdzi kierunki działania na rok 2021r.

 

PORZĄDEK  OBRAD

Zebrania Przedstawicieli Banku

Spółdzielczego

w Łochowie

 

 1. Otwarcie Obrad Zebrania i powitanie uczestników.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
 6. Wybór  komisji:

6.1.  mandatowo-skrutacyjnej,

6.2.  wnioskowej.

 1. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia 17.07.2020r.
 2. Przedstawienie i rozpatrzenie:

8.1. sprawozdania z działalności Banku za rok 2020,

8.2. sprawozdania finansowego,

8.3.  sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Zebraniu i z Zebrań Grup Członkowskich,

8.4.  sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2020,

8.5.  protokołu polustracyjnego.

 1. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian w statucie,
 2. oceny funkcjonowania zasad „Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Łochowie” za 2020 rok,
 3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2020 rok,
 4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Łochowie za 2020r.,
 5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2020 rok,
 6. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku,
 7. podziału nadwyżki bilansowej,
 8. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć,
 9. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 10. wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych,
 11. uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łochowie.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Z uwagi na organizację Obrad Zebrania Przedstawicieli poza siedzibą Banku prosimy o informację o wzięciu udziału do dnia 22.06.2021r. 

                                                                                            

 

                       

                                               Zarząd Banku Spółdzielczego w Łochowie