Internet Banking

 

Waluty

BFG

 

Concordia Ubezpieczenia

PSD2

Który produkt lub usługa Banku najbardziej spełnia Twoje oczekiwania?

Zmiana oprocentowania depozytów terminowych od 01 czerwca 2020.

Aktualności » Zmiana oprocentowania depozytów terminowych od 01 czerwca 2020.

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia  17 marca 2020 r. dotyczącą obniżki stóp procentowych NBP  Bank Spółdzielczy w Łochowie dokonał zmiany oprocentowania środków zgromadzonych na depozytach terminowych w Banku Spółdzielczym w Łochowie.


Zmienione oprocentowanie będzie obowiązywało od dnia 01 czerwca 2020 roku.

 Szczegółowe informację zawiera załączona Tabela.

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na zmianę oprocentowania środków zgromadzonych na depozytach terminowych , może Pan/ni przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian: złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy terminowej lokaty oszczędnościowej .

Niezłożenie na piśmie wyżej wymienionego oświadczenia oznaczać będzie akceptację zmiany oprocentowania.

 Z poważaniem

                                                                            ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

                                                                                         W ŁOCHOWIE