Internet Banking

 

Waluty

BFG

 

Concordia Ubezpieczenia

PSD2

Który produkt lub usługa Banku najbardziej spełnia Twoje oczekiwania?

Zmiana oprocentowania depozytów terminowych od 01 sierpnia 2020.

Aktualności » Zmiana oprocentowania depozytów terminowych od 01 sierpnia 2020.

Uprzejmie informujemy, że w związku z kolejną decyzją Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą obniżki stóp procentowych Bank Spółdzielczy w Łochowie dokonał zmiany oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach i depozytach terminowych w Banku Spółdzielczym w Łochowie.

Zmienione oprocentowanie będzie obowiązywało  od dnia  01 sierpnia  2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na zmianę oprocentowania na rachunku/lokacie terminowej , może Pan/ni przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian: złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy rachunku/depozytu terminowego.

Niezłożenie na piśmie wyżej wymienionego oświadczenia oznaczać będzie akceptację zmiany oprocentowania.

Poniższa Tabela w zakresie depozytów terminowych obowiązuje dla umów rachunków zawartych do dnia 29 maja 2020 roku oraz od dnia 01 sierpnia 2020 roku.     

W okresie od 1 czerwca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. dla nowych środków terminowych oferowane będą 2 produkty depozytowe:                                              

ü  Lokata „Bezpieczna 6” – na okres 6 miesięcy – 0,06% w skali roku,

ü  Lokata „Bezpieczna 12” – na okres 12 miesięcy – 0,10% w skali roku.

Kapitalizacja odsetek od wkładów terminowych – po upływie terminu zadeklarowanego.

 

 

                                                                            ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

                                                                                         W ŁOCHOWIE