Internet Banking

 

Waluty

BFG

 

Concordia Ubezpieczenia

PSD2

Który produkt lub usługa Banku najbardziej spełnia Twoje oczekiwania?

Zmiana w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Łochowie

Aktualności » Zmiana w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Łochowie

Szanowni klienci

Informujemy, iż od dnia 14 września 2019 r . z wyłączeniem zapisów: § 2 ust 1 p.18, 25, 30, 56, 67, 70, 72, 82, 83, 84 oraz   § 3 ust. 1 oraz  § 45A  oraz §63 ust.5  oraz § 89 ust 3 oraz § 90 oraz § 92 oraz § 95 ust 1 oraz § 98 A oraz § 101 ust 19 oraz § 114 ust 10,  które wejdą w życie od 05 maja 2019r.  nastąpią zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych  w Banku Spółdzielczym w Łochowie”.

Wprowadzone zmiany dotyczą wdrożenia wymogów PSD 2 – Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z 25 listopada 2015r. oraz wprowadzonych regulacji technicznych RTS, które ustanowiły nowe formalne wymagania szczególne w zakresie bezpieczeństwa komunikacji i silnego uwierzytelnienia (identyfikacji klienta w urządzeniach elektronicznych).

Szczegółowy opis zmian wprowadzanych w Regulaminie i Taryfie znajdą Państwo w załączonych dokumentach oraz na stronie internetowej Banku i w  placówkach bankowych.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo odmowy przyjętych warunków poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec wprowadzanych zmian bądź rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Informację o sprzeciwie bądź rozwiązaniu umowy powinni Państwo przekazać do Banku zanim zmiany Ustawy wejdą w życie. Nieprzekazanie sprzeciwu Bank przyjmuje jako zgodę na stosowanie nowych warunków od dnia 05-05-2019r. oraz odpowiednio do w/w informacji od 14.09.2019r.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowych warunków.