Usługa SMS Banking

Usługa SMS polega na automatycznym przesyłaniu na telefon komórkowy Posiadacza rachunku komunikatu (SMS) informującego o saldzie jego rachunku i/lub wolnych środkach na rachunku.

Komunikat SMS może zostać wysłany w przypadku:

 a) Zwiększania stanu środków na rachunek;
b) Zmniejszenia stanu środków na rachunku;
c) Po każdej operacji na rachunku;
d) Zapytania ze strony klienta.

Informacja jest przekazywana w sposób zapewniający zachowanie poufności. Warunkiem korzystania przez Posiadacza rachunku z usługi SMS jest złożenie w Banku pisemnej dyspozycji uaktywnienia usługi SMS.

Dlaczego Warto

 • Natychmiastowa informacja o wpływie na rachunku
 • Natychmiastowa informacja o obciązenie na rachunku
 • Inne zapytania ( blokowanie rachunku, zapytanie o oporocentowanie lokaty )

Linki Informacje

Masz Pytania?  Bank Spółdzielczy w Łochowie

  ul. Aleja Pokoju 54

  07-130 Łochów

  Oddział Banku w Korytnicy

  ul. Wyzwolenia 1a

  07-120 Korytnica

  Oddział Banku w Jadowie

  ul. Jana Pawła II 21

  05-280 Jadów

  Punkt Kasowy w Strachówce

  ul.C.K.  Norwida 6

  05-282 Strachówka

  Koszyk na zakupy
  Skip to content