Kredyty Firmy i InstytucjeFinansowanie Bieżącej Działaln...

Finansowanie Bieżącej Działalności

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Kredytów na Bieżącą Działalność

Kredyt w rachunku bieżącym – to możliwość skorzystania z dodatkowych funduszy na realizację bieżących potrzeb, do wysokości udzielonego kredytu.

Wybierając kredyt w rachunku bieżącym – zyskujesz:

  • dodatkowe finansowanie bieżących potrzeb wynikających z działalności gospodarczej
  • wygodę w dysponowaniu kredytem – automatyczną spłatę zadłużenia z każdego wpływu na rachunek
  • wysoką kwotę kredytu – nawet do 25% rocznych przychodów z tytułu prowadzonej działalności
  • długi okres kredytowania – nawet do 36 miesięcy
  • możliwość automatycznego odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia, występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania
  • możliwość udzielenia kredytu bez zabezpieczeń rzeczowych
  • atrakcyjne warunki kredytu – oprocentowanie naliczane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu

Kredyt rewolwingowy – jest kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, dla którego Bank określa maksymalny limit zadłużenia, do wykorzystania w zależności od potrzeb Klienta. Kredyt ten może być udzielany jako samodzielny lub jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym.

Wybierając Kredyt rewolwingowy zyskujesz:

 • elastyczne warunki funkcjonowania kredytu, spłacona kwota kredytu staje się ponowie dostępna
 • kwotę kredytu – ustalaną indywidualnie
 • długi okres kredytowania – nawet do 36 miesięcy
 • możliwość automatycznego odnowienia kredytu na kolejny okres kredytowania (dotyczy kredytów z jednorazową spłatą na koniec okresu kredytowania)
 • indywidualnie ustalane zabezpieczenia spłaty kredytu
 • atrakcyjne warunki kredytu – oprocentowanie naliczane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu

Kredyt obrotowy – jest kredytem o charakterze nieodnawialnym  przeznaczonym na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności

Wybierając Kredyt obrotowy zyskujesz:

 • łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej
 • możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności gospodarczej
 • harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy
 • długi okres kredytowania – nawet do 60 miesięcy (przy kredytach z jednorazową spłatą kapitału – 12 m-cy)
 • indywidualne ustalane zabezpieczenia spłaty kredytu

Kredytowa Linia Hipoteczna – długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub innych bankach i towarzystwach leasingowych.

 

Wybierając Kredytową Linię Hipoteczną zyskujesz:

 • możliwość otrzymania kredytu na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością
 • wysoką kwotę kredytu do 2 000 000 zł lub do 70% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia
 • elastyczną formę finansowania potrzeb firmy w postaci kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym lub kredytu nieodnawialnego
 • możliwość korzystania z limitu kredytowego w formie kredytu odnawialnego przez okres 5 lat (po tym okresie kredyt podlega ratalnej spłacie)
 • wygodny sposób dostępu do kapitału, bez konieczności przedstawiania biznesplanu i prognoz finansowych
 • długi okres kredytowania  do 15 lat

Masz Pytania?  Bank Spółdzielczy w Łochowie

  ul. Aleja Pokoju 54

  07-130 Łochów

  Oddział Banku w Korytnicy

  ul. Wyzwolenia 1a

  07-120 Korytnica

  Oddział Banku w Jadowie

  ul. Jana Pawła II 21

  05-280 Jadów

  Punkt Kasowy w Strachówce

  ul.C.K.  Norwida 6

  05-282 Strachówka