Fundusze Unijne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Funduszy Unijnych

Kredyt pomostowy Unia Biznes – przeznaczony jest dla tych klientów Banku, którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej.

Korzystając z Kredytu pomostowego zyskujesz:

 • możliwość udzielenia kredytu  na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również na sfinansowanie VAT
 • akceptowanie wzorów dokumentów obowiązujących w instytucji przyznającej wsparcie
 • elastyczne formy spłaty kredytu w zależności od przyjętego w umowie o dofinansowanie modelu otrzymywania dotacji (zaliczki, refundacja)
 • zagwarantowanie długiego okres ważności promesy kredytowej do 9 miesięcy
 • możliwość sfinansowania nawet do 100% wartości przedsięwzięcia
 • udzielany jest na okres do 15 lat z okresem realizacji inwestycji do 5 lat
 • zminimalizowanie formalności dokumentacyjnych na etapie składania wniosku kredytowego, aby zapewnić maksymalny komfort ubiegania się o dotacje unijne na inwestycje
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Masz Pytania?  Bank Spółdzielczy w Łochowie

  ul. Aleja Pokoju 54

  07-130 Łochów

  Oddział Banku w Korytnicy

  ul. Wyzwolenia 1a

  07-120 Korytnica

  Oddział Banku w Jadowie

  ul. Jana Pawła II 21

  05-280 Jadów

  Punkt Kasowy w Strachówce

  ul.C.K.  Norwida 6

  05-282 Strachówka