man writing on paper

Zmiany w regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu
ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości Bank Spółdzielczy w Łochowie
uprzejmie informuje, że wprowadza od 01.06.2024r. zmiany w “Regulaminie otwierania i
prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łochowie rachunków bankowych dla osób fizycznych”.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony przed nadużyciami.
Akceptacja powyższych zmian nie jest wymagana z Państwa strony a wprowadzone zmiany
będą obowiązywały od dnia 01.06.2024r.

Jeśli nie zgadzają się Państwo ze zmianami mogą Państwo złożyć wobec nich sprzeciw przed
dniem ich wejścia w życie. Umowa zostanie wówczas rozwiązana ze skutkiem
natychmiastowym.

                                                                                                               Zarząd Banku Spółdzielczego w Łochowie

W załączeniu “Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łochowie rachunków bankowych dla osób fizycznych”

Możliwość komentowania została wyłączona.