people sitting on chair in front of table while holding pens during daytime

Zebrania Grup Członkowskich – 2024r.

Zarząd Banku zawiadamia członków i wszystkich mieszkańców o zebraniach Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Łochowie w 2024 roku.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotcyzące poszczególnych Grup Członkowskich.

Możliwość komentowania została wyłączona.